لانتانیدها

لانتانیدها 14عنصر با عددهای اتمی ۵۷ تا 70 در جدول تناوبی هستند. نام این دسته از عنصرها از فلز لانتان گرفته شده‌است. لانتانیدها فلزهایی براق هستند و واکنش‌پذیری شیمیایی قابل توجهی دارند.

لانتانیدها
نمونه‌هایی از اکسیدهای لانتانیدها

همهٔ لانتانیدها به جز لوتتیم، جزو بلوک اف هستند. لوتتیم جزو بلوک دی است اما خواص آن شبیه به چهارده لانتانید دیگر است.

عدد اتمی ۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱
عنصر لانتانسریمپرازئودیمیمنئودیمیمپرومتیمساماریمیوروپیمگادولینیمتربیمدیسپروزیمهولمیماربیمتولیمایتربیملوتتیم
M۳+ آرایش الکترونی ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
M۳+ radius (assuming ۶-coordination[1]) -۱۰۱۹۹۹۸٫۳۹۷۹۵٫۸۹۴٫۷۹۳٫۸۹۲٫۳۹۱٫۲۹۰٫۱۸۹٫۰۸۸٫۰۸۶٫۸۸۶٫۱

لیزرهای حالت جامد

یکی از کاربردهای لانتانیدهایی مانند نئودمیوم، اربیم، ایتربیم و ... در محیط فعال لیزرهای حالت جامد است. در حقیقت عمل لیز دادن توسط اتم‌ها این عناصر که در بلور محیط فعال تزریق شده، انجام می‌شود.

نگارخانه

دوره  عنصر دوره ۶

۵۷
La

۵۸
Ce

۵۹
Pr

۶۰
Nd

۶۱
Pm

۶۲
Sm

۶۳
Eu

۶۴
Gd

۶۵
Tb

۶۶
Dy

۶۷
Ho

۶۸
Er

۶۹
Tm

۷۰
Yb

۷۱
Lu

منابع

  1. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 0080379419. p 1231
  • ویکی‌پدیای انگلیسی

پیوند به بیرون

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ لانتانیدها موجود است.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.