- گروه شیمی - https://www.chemgroup.net -

ویدئوی آموزشی NMR پروتون

یک ویدئوی آموزشی در موضوع رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) پروتون از Royal Society of Chemistry.

لینک دانلود این ویدئو [1]